Kampuksen kurssitarjonta

Tänne on listattu ImproKampuksen tämän hetkinen kurssivalikoima kokonaisuudessaan. Tulevien kurssien aikataulut löytyvät
ilmoittautumissivulta >

 

Improvisaation peruskurssit

Improvisaation alkeet

Alkeiskurssilla tutustutaan improvisaatioteatterin maailmaan. Kurssin aikana opitaan hyväksymään ja tukemaan toisen ehdotuksia, kuuntelemaan toisia sekä itseä, harjoittelemaan improvisoituja kohtauksia ja tutustumaan ryhmätyöskentelyn sekä lyhyiden impropelien maailmaan. Kurssille ei tarvita aiempaa kokemusta improvisaatioteatterista.

Improvisaation jatko

Jatkokurssilla syvennetään opittuja taitoja ja laajennetaan osaamista improvisaatioteatterista. Kurssin aikana käsitellään muun muassa statuksia, hahmoja, tarinankerrontaa ja jatketaan ryhmätyöskentelyn hiomista. Kurssille osallistumiseen vaaditaan ImproKampuksen alkeiskurssin suorittaminen tai vastaava kokemus improvisaatioteatterista.

 

Hyppytunnit - yksittäiset improkerrat

Hyppytunti on yksittäinen yhden illan pituinen improvisaatiokerta, joka on suunnattu kaikille improvisaatiosta kiinnostuneille aiempaan improtaustaan katsomatta. Teemat vaihtelevat kertojen mukaan, ja tarjolla on tekniikoita improvisaation, teatterin, draaman, tanssin ja hyvinvoinnin eri osa-alueilta.

Hyppytunneilla pääsee kokeilemaan uutta ja ylläpitämään vanhoja taitoja. Tai se on mahdollisuus tulla nauttimaan improvisaatiosta muiden improajien kanssa.

Lue lisää Hyppytunneista >

 

SointiniⓇ -kurssi

Improvisoi, laula ja löydä oma sointisi!

SointiniⓇ -kurssi on improvisaatiota, musiikkia ja laulamista (mm. karaoke) yhdistelevä kokonaisuus, jossa harjoitellaan improvisaation työkalujen avulla heittäytymistä, vuorovaikutusta ja läsnäoloa sekä esiintymistilanteita, äänenkäyttöä ja oman kehon käyttöä instrumenttina.

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kasvattaa itsevarmuutta ja rohkeutta vapautua kokeilemaan uusia asioita improvisaation ja musiikin avulla.

 

Improvisaation syventävät teemakurssit

 

Musiikki-impro 1

Kurssilla tutustutaan improvisoidun musiikin maailmaan. Tutkimme kuinka voimme luoda musiikkia hetkessä käyttäen erilaisia kehon ääniä ja laulua.

Musiikki-impro 2

Kurssilla syvennetään improvisoidun musiikin monipuolista maailmaa, tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin, sekä erilaisiin improvisoidun laulun sovelluksiin.

Liikeimpro 1

Keho on jokaisen improvisoijan ja näyttelijän tärkeä työväline. Kurssilla tutustutaan omaan kehoon monipuolisena työvälineenä, tutkitaan liikkeen ja oman kehon mahdollisuuksia kohtauksissa, vuorovaikutuksessa ja hahmojen rakennuksessa. Kehon- ja liikkeentuntemus myös vapauttaa olemista lavalla.

Liikeimpro 2

Kurssi syventää omaa kehon tuntemusta, ja liikkeen mahdollisuuksia improvisaatiossa. Lisää näkökulmaa kehollisuuteen tuo mm. tunnetyöskentely.

Tällä kurssilla työskentelemme ilman sanoja, ja annamme eleiden, ilmeiden ja tunteiden johdattaa vuorovaikutusta, kohtauksia ja omaa hahmon rakennusta.

Miimi

Miimi-kurssi opitaan käyttämään kehoa näyttämään ja kuvaamaan erilaisia näkymättömiä esineitä, joita käytetään improvisaatiokohtauksissa. Miimissä luodaan illusio esineistä, ovista, vaatteista yms. oman kehon liikkeiden avulla.

Sanaton improvisaatio

Kurssin sisältö koostuu monipuolisista lyhyistä improleikeistä ja -peleistä, sekä esitystekniikoista. Ryhmän yhteistyö korostuu, jolloin päästää kokemaan monipuolisesti tunteita niin tehdessä kuin katsomossa.

Pitkä impro

Teemakurssilla keskitytään pitkään näytelmään ja opitaan nopeat ja napakat tavat luoda improvoisoitua näytelmää. Kurssi sopii uusille uusille pitkän impron tekijöille tai jo kokeneille improajille.

Hahmot ja statukset

Kurssi keskitytään hahmojen rakennukseen monipuolisin työtavoin sekä tutkitaan statusten merkitystä kohtauksissa ja vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla opit monia tapoja, kuinka löydät itsestäsi hahmonrakennuksen mestarin.

 

Englanninkieliset kurssit

 

Basics of Improvisation

At the foundation level of ImproKampus you get to know the basics of improvisation, “yes, and”, accepting offers, listening to others along with yourself and getting the much needed experiences of group work. In addition you will be introduced to short form games and get to have fun with others. There is no need for previous experience of improvising in taking this class.

Follow-up course of Improvisation

On this course you get introduced to two person scenes, relationships, grounded scene work and character work. You will further your skills in group work and get to, if you choose so, perform at the graduation show. You need to have completed Basics of Improvisation at ImproKampus or have similar experience from improvisation to take the follow-up course.

 

Kurssit tilauksesta

Kaikki ImproKampuksen kurssit ovat myös tilattavissa eri ryhmille esimerkiksi viikonloppukursseina. Laita viestiä niin räätälöidään sopiva kokonaisuus.

 

Alkavat kurssit

ImproKampukselle voi ilmoittautua lomakkeella, joka löytyy alkavien kurssien kanssa samalta sivulta.

Ilmoittaudu kursseille >> 

ImproKampus in English

ImproKampuksen englanninkieliset kurssit sekä ilmoittautuminen löytyvät omalta englanninkieliseltä sivulta.

ImproKampus in English >>