Kampuksen kurssitarjonta

Täältä löydät ImproKampuksen tämän hetkisen kurssivalikoiman. Löydät tulevien kurssien aikataulut ilmoittautumissivultamme.

Improvisaatio lyhyesti

Improvisaatioteatteri, jota usein kutsutaan myös improksi tai improvisaatioksi, on teatterin ja taiteen laji, jossa tapahtumat, kohtaukset ja tarinat syntyvät hetkessä, eikä käsikirjoitusta ole. Syvimmillään dialogi, toiminta, henkilöhahmot ja kaikki muukin perustuvat improvisoijien väliseen vuorovaikutukseen, hetkessä elämiseen - kuuntelemiseen ja reagointiin. Esittävän improvisaatioteatterin lisäksi Kampuksen kursseilla keskitytään kommunikointiin, toisten hyväksymiseen ja avoimeen suhtautumiseen uusia asioita kohtaan, toisin sanoen arjen vuorovaikutustaitoihin.

Moka voikin olla mahdollisuus ja improvisaatioteatteri voi tuoda sinulle hyvän harrastuksen lisäksi uudenlaisia tapoja suhtautua maailmaan ympärilläsi.

ImproKampuksen kevätkausi peruuntui Korona-pandemian takia, mutta syksyllä 2020 pyritään uudistunut kurssitarjonta aloittamaan uudemman kerran, mikäli tartuntatilanne sen sallii. Seuraa ilmoittelua somessa ja nettisivuilla!

 

Kampuksen koko kurssitarjonta

Kursseja vetävät Kujeen improvisaatiokouluttajat Marianna Räsänen, Pasi Ikonen ja Tinja Kuvaja.

 

Hyppytunnit - yksittäiset improkerrat

Hyppytunti on yksittäinen yhden illan pituinen improvisaatiokerta, joka on suunnattu kaikille improvisaatiosta kiinnostuneille aiempaan improtaustaan katsomatta. Teemat vaihtelevat kertojen mukaan, ja tarjolla on tekniikoita improvisaation, teatterin, draaman, tanssin ja hyvinvoinnin eri osa-alueilta.

Hyppytunneilla pääsee kokeilemaan uutta ja ylläpitämään vanhoja taitoja. Tai se on mahdollisuus tulla nauttimaan improvisaatiosta muiden improajien kanssa.

Hyppytunnit kesällä 2020

Hyppytunteja järjestetään tulevana kesänä viranomaissuositusten rajoissa. Ensimmäinen Hyppytunti on tiistaina 16. kesäkuuta 2020 teemalla Heitä improturkkisi!

Lue lisää Hyppytunneista >

Improvisaation peruskurssimme

 

Improvisaation alkeet

Alkeiskurssilla tutustutaan improvisaatioteatterin maailmaan. Kurssin aikana opitaan hyväksymään ja tukemaan toisen ehdotuksia, kuuntelemaan toisia sekä itseä, harjoittelemaan improvisoituja kohtauksia ja tutustumaan ryhmätyöskentelyn sekä lyhyiden impropelien maailmaan. Kurssille ei tarvita aiempaa kokemusta improvisaatioteatterista.

Improvisaation jatko

Jatkokurssilla syvennetään opittuja taitoja ja laajennetaan osaamista improvisaatioteatterista. Kurssin aikana käsitellään muun muassa statuksia, hahmoja, tarinankerrontaa ja jatketaan ryhmätyöskentelyn hiomista. Kurssille osallistumiseen vaaditaan ImproKampuksen alkeiskurssin suorittaminen tai vastaava kokemus improvisaatioteatterista.

 

Improvisaation syventävät teemakurssimme

 

Musiikki-impro 1

Kurssilla tutustutaan improvisoidun musiikin maailmaan. Tutkimme kuinka voimme luoda musiikkia hetkessä käyttäen erilaisia kehon ääniä, laulua ja  musiikkia.

Musiikki-impro 2

Kurssilla syvennetään improvisoidun musiikin monipuolista maailmaa, tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin, sekä erilaisiin improvisoidun laulun sovelluksiin.

 

Liikeimpro 1

Keho on jokaisen improvisoijan ja näyttelijän tärkeä työväline. Kurssilla tutustutaan omaan kehoon monipuolisena työvälineenä, tutkitaan liikkeen ja oman kehon mahdollisuuksia kohtauksissa, vuorovaikutuksessa ja hahmojen rakennuksessa. Kehon- ja liikkeentuntemus myös vapauttaa olemista lavalla.

Liikeimpro 2

Kurssi syventää omaa kehon tuntemusta, ja liikkeen mahdollisuuksia improvisaatiossa. Lisää näkökulmaa kehollisuuteen tuo mm. tunnetyöskentely.

 

Sanaton impro

Tällä kurssilla työskentelemme ilman sanoja, ja annamme eleiden, ilmeiden ja tunteiden johdattaa vuorovaikutusta, kohtauksia ja omaa hahmon rakennusta.

Miimi

Miimi-kurssi opitaan käyttämään kehoa näyttämään ja kuvaamaan erilaisia näkymättömiä esineitä, joita käytetään improvisaatiokohtauksissa. Miimissä luodaan illusio esineistä, ovista, vaatteista yms. oman kehon liikkeiden avulla.

 

Lyhyet tekniikat

Kurssin sisältö koostuu monipuolisista lyhyistä improleikeistä ja -peleistä, sekä esitystekniikoista. Ryhmän yhteistyö korostuu, jolloin päästää kokemaan monipuolisesti tunteita niin tehdessä kuin katsomossa.

 

Pitkä impro 1

(Kurssin kuvaus tulossa piakkoin!)

Pitkä impro 2

(Kurssin kuvaus tulossa piakkoin!)

 

Hahmot ja statukset

Kurssi keskitytään hahmojen rakennukseen monipuolisin työtavoin sekä tutkitaan statusten merkitystä kohtauksissa ja vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla opit monia tapoja, kuinka löydät itsestäsi hahmonrakennuksen mestarin.

 

Läheisyys ja ihmissuhteet

(Kurssin kuvaus tulossa piakkoin!)

Formaatit

(Kurssin kuvaus tulossa piakkoin!)

Hyppy syvään päähän

(Kurssin kuvaus tulossa piakkoin!)

Perheimpro

(Kurssin kuvaus tulossa piakkoin!)

Lasten impro

(Kurssin kuvaus tulossa piakkoin!)

Tunnetaidot

(Kurssin kuvaus tulossa piakkoin!)

 

SointiniⓇ -kurssi

SointiniⓇ -kurssi on improvisaatiota, musiikkia ja laulamista (mm. karaoke) yhdistelevä kokonaisuus, jossa harjoitellaan improvisaation työkalujen avulla heittäytymistä, vuorovaikutusta, esiintymistilanteita, läsnäoloa, äänenkäyttöä sekä oman kehon käyttöä instrumenttina. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kasvattaa itsevarmuutta ja rohkeutta vapautua kokeilemaan uusia asioita improvisaation ja musiikin avulla. Improvisoi, laula ja löydä oma sointisi!

 

Viikonloppukurssit

ImproKampuksen kursseja järjestetään myös intensiivikursseina viikonloppuisin. Tarkemmista aikatauluista ilmoitetaan sivuillamme. Kurssit ovat myös tilattavissa eri ryhmille. Laita viestiä niin katsotaan teille sopiva kokonaisuus.

 

Englanninkieliset kurssit

 

Basics of Improvisation

At the foundation level of ImproKampus you get to know the basics of improvisation, “yes, and”, accepting offers, listening to others along with yourself and getting the much needed experiences of group work. In addition you will be introduced to short form games and get to have fun with others. There is no need for previous experience of improvising in taking this class.

Follow-up course of Improvisation

On this course you get introduced to two person scenes, relationships, grounded scene work and character work. You will further your skills in group work and get to, if you choose so, perform at the graduation show. You need to have completed Basics of Improvisation at ImproKampus or have similar experience from improvisation to take the follow-up course.

Alkavat kurssit

ImproKampukselle voi ilmoittautua lomakkeella, joka löytyy alkavien kurssien kanssa samalta sivulta.

Ilmoittaudu kursseille >> 

ImproKampus in English

ImproKampuksen englanninkieliset kurssit sekä ilmoittautuminen löytyvät omalta englanninkieliseltä sivulta.

ImproKampus in English >>