Jyväskylän Kesä: Kapasiteetti käyttöön

Ota koko kapasiteettisi käyttöön improvisaation keinoin!

Kolmen päivän mittaisella improvisaation peruskurssilla otetaan erityisesti huomioon esiintymisjännityksen näkökulma. Kurssilla käydään läpi improvisaation perusajatuksia ja -tekniikoita, opetellaan kuuntelemaan toisia ja itseä sekä hyväksymään ja tukemaan toisten ideoita. Lisäksi kurssilla pureudutaan niin epäonnistumisen sekä mokaamisen pelon käsittelyyn ja hälventämiseen, kuin ylipäänsä esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa vaikuttaviin tekijöihin. Kurssin lopuksi on mahdollisuus päästä esiintymään muiden kurssilaisen kanssa.

Kapasiteetti käyttöön-improvisaatiokurssi järjestetään 8.-10.7. klo 10–16 ja se on osa Jyväskylän Kesän ohjelmistoa.

Hinta:129 €.
Ilmoittautumiset: improkampus@osuuskuntakuje.fi

Kurssi toteutuu, mikäli minimiosallistujamäärä täyttyy.

 

ImproKampuksen opettajat

ImproKampuksella opettaa tällä hetkellä kolme opettajaa:

Marianna Räsänen, draamaopettaja, improvisoija, tanssiliiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja, kieltenopettaja, ohjaaja, näyttelijä

Pasi Ikonen, improvisoija, kouluttaja, tutkija, FM

Tinja Kuvaja, luokanopettaja ja draamaopettaja