Yrityskoulutukset

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on sanan mukaisesti asiakkaan palvelua. Pääosassa on asiakkaan kohtaaminen, ja jokainen asiakaspalvelutilanne on samalla sekä ensimmäinen että viimeinen. Asiakaspalvelutilanteesta jää muistijälki – minkälaisen jäljen sinä jätät? Mitä viestiä asiakas vie eteenpäin?

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot antavat meille yhteisen kielen, jota puhumalla pystymme tekemään yhteistyötä monipuolisesti, kehittämään ideoita yhteistyöhön sitoutuneina ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat tehokkaasti. Koulutuskokonaisuus keskittyy luomaan kaikille yhteisiä vuorovaikutuksen työkaluja, vahvistamaan rakentavia ja positiivisia vuorovaikutustaitoja ja lisäämään myötätuntoista ymmärrystä sekä aktiivisen kuuntelemisen taitoja. Näiden välineiden avulla työyhteisön välinen kanssakäyminen paranee silminnähden.

Esiintymistaito

“Kuinka toi on niin luonteva ja rento? Eiks sitä jännitä yhtään?” Esiintyminen ja esillä oleminen ovat yhä enenevissä määrin osa nykypäivän työnkuvaa, oli sitten kyse luennoinnista, myynnistä, kokouksista tai asiakkaan kohtaamisesta. Esiintymistilanteeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten tunneilmaisu, kehonkieli, vuorovaikutus ja hetkessä improvisointi, joihin koulutuksessa pureudutaan monipuolisin keinoin. Hyvä ja rento esiintyminen rakentuu pienistä palasista, joita tutkitaan ja kokeillaan askel kerrallaan.

Hyvä johtaminen

Hyvällä johtamisella saadaan aikaan parempi työyhteisö. Johtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää vuorovaikutuskulttuuria siten, että alaiset kokevat hyväksyntää, tarpeellisuutta ja merkityksellisyyttä osana työyhteisöä. Hyvät johtamistaidot takaavat paremman toimintakulttuurin organisaatiossa, joka vuorostaan parantaa kaikkia työkulttuurin liittyviä osa-alueita. Hyvä johtaja ja esimies johtaa esimerkillään ja toimii hankalissakin tilanteissa inhimillisesti, myötätuntoisesti ja aidosti kohdaten. Rakentavan vuorovaikutuksen avulla luodaan pohja työyhteisön toiminnalle ja merkitykselliselle työlle.

Työhyvinvointi

Olemme kaikki ensisijaisesti vastuussa omasta hyvinvoinnistamme. Kuinka voimme pitää itsestämme ja toisistamme huolta työympäristössä siten, että kaikilla on hyvä olla? Työilmapiirin rakentumisesta vastaavat kaikki yhdessä ja tiedostamalla tämän yhteisen vastuun, opettelemalla yhteisen työhyvinvoinnin työkaluja voidaan luoda todella paljon toimivampi toimintakulttuuri.

Improa työelämässä

Elämämme ja työelämämme menevät harvoin täysin suunnitelman mukaan. Kun jotakin yllättävää tapahtuu, menevät “pasmat sekaisin” helpostikin. Improvisaatiotaidot auttavat meitä reagoimaan hetkessä, näkemään muuttuvat tilanteet mahdollisuuksina ja parantavat epävarmuuden sietokykyämme huomattavasti. Improa työelämässä -kokonaisuus harjoittaa improvisointitaitojamme, tapoja nähdä uusia mahdollisuuksia, venyttää epävarmuuden sietokykyä ja kehittää vuorovaikutuksen joustavuutta.

Räätälöity kokonaisuus

Minkälaisia toiveita teillä on koulutuksen suhteen? Mihin kaipaatte tukea, uutta näkökulmaa? Ottakaa yhteyttä niin suunnittelemme teille toimivan kokonaisuuden vastaamaan juuri teidän tarpeitanne ja toiveitanne.

Koulutusten kesto sopimuksen mukaan 1h – 3 päivää, räätälöity kokonaisuus sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä

Kouluttaja Marianna Räsänen
marianna at osuuskuntakuje.fi
050 337 5167