Koulutukset

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä kaikessa ihmisten välisessä kommunikoinnissa, mutta erityisesti työpaikoilla ja opiskelumaailmassa. Näiden taitojen hallinta, vuorovaikutustilanteiden lukutaito, omien viestintämekanismien tunteminen ja statusviestintä helpottavat yhteistyön tekemistä. Ne tuovat uusia näköaloja niin työhön, yksilöiden jaksamiseen, luovien ja tuottavien ratkaisumallien löytämiseen kuin työyhteisön hyvinvointiin. Yhteisen vuorovaikutuskielen hallinta edesauttaa luomaan työyhteisöön innostuneen ja turvallisen ilmapiirin, juuri sellaisen, jossa yksilö on parhaimmillaan.

Työyhteisö hyötyy siitä, että työntekijät ovat tietoisia omasta sanattomasta viestinnästään ja statuskäyttäytymisestään. Kujeen vuorovaikutuskoulutukset tarjoavat avaimet näiden tapojen käsittämiseen ja tunnistamiseen. Negatiivisten ajattelu- ja toimintamallien sekä toisen tyrmäämisen tiedostaminen edesauttaa avoimemman ja turvallisemman yhteisön syntymistä.

Koulutusten sisältö voi keskittyä muun muassa rakentavan vuorovaikutuksen perusteisiin, vastuunottoon ja sen jakamiseen, spontaaniin reagointiin sekä ideoiden tunnistamiseen, hyväksymiseen ja kehittämiseen. Koulutuksissa voidaan käsitellä vallankäyttöä vuorovaikutuksessa, statusilmaisun perusteita ja kehonkielen merkitystä. Koulutus voi myös keskittyä esiintymistaitoihin, yksilön voimaantumiseen sekä tietenkin työyhteisöjen omiin toiveisiin ja tarpeisiin.

Tutustu koulutustarjontaan >>

Ota yhteyttä

Kouluttaja Marianna Räsänen
marianna at osuuskuntakuje.fi
050 337 5167